Anti-strijkstokbeleid

Transparantie en eerlijkheid is een belangrijke kernwaarde van Stichting In Beweging Tegen Kanker. Wij voeren een 100% anti-strijkstokbeleid. Alle vrijwilligers en bestuursleden werken geheel vrijwillig, zonder ook maar enige geldelijke vergoeding voor hun inspanningen te ontvangen. Het streven van de stichting is om zoveel mogelijk geld over te houden. De netto opbrengst gaat voor 100% naar de gekozen goede doelen.

Een evenement organiseren kost geld. Door als bestuur kritisch te blijven kijken naar welke uitgaven écht noodzakelijk zijn en deze ook nog eens zoveel mogelijk in het kader van sponsoring proberen te verkrijgen houden wij de overhead- en uitvoeringskosten laag.

Wij staan voor transparantie en leggen graag rekenschap af. Nadat de financiën rondom het eerste evenement zijn afgerond zullen wij een externe kascontrolecommissie aanstellen. We zullen een oproep doen aan deelnemers van diverse teams om zich hiervoor beschikbaar te stellen. Deze kascontrolecommissie bestaat uit minimaal 3 leden die geen directe (persoonlijke) banden hebben met het bestuur van Stichting In Beweging Tegen Kanker. De kascontrolecommissie zal volledig inzicht krijgen in de boekhouding van de stichting. De bevindingen van de kascontrolecommissie zullen tezamen met een jaarrekening, inclusief exploitatieoverzicht en voorzien van een toelichting van de penningmeester gepubliceerd worden op onze website.

Onze sponsoren

Hoofdsponsoren
Supersponsoren
Stersponsoren
Vrienden van
Wilt u ook sponsor worden, klik hier voor meer informatie.